Demo's list of favourite western mainstream music

Western mainstream music
list of favorite western mainstream artists

Jazz
list of favorite jazz artists, artworks

Creation: 2019-01-14 21:19:16 | Authors: Demo

Demo's list of favourite incidental music

Mostly film or game soundtracks that is good to listen to as a standalone piece of music.
Hodnocení 1-3 se vztahuje pouze na tento seznam, není porovnatelné s hodnocením na seznamu klasické hudby atd. Toto je výběr, 3 je stále ještě dobrá hudba! Bude se ještě stabilizovat [2018-09-16]

Incidental music list
list of favourite original incidental music pieces from movies and games

Creation: 2018-09-15 22:29:23 | Authors: Demo

Demo objevuje českou mainstreamovou hudbu

Czech mainstream music list
Favorite pieces of czech mainstream music - random mix of anything I found interesting since I'm pretty ignorant of czech culture

Creation: 2018-09-09 00:20:45 | Authors: Demo

Demův výběr klasické hudby

Classical music list
List of my classical music favorites. You might find it useful if you want to check out some classical music. Most pieces are tagged with my overall rating (1a signifies the best pieces). Even the worst rated pieces on this list are still worth it.

Creation: 2018-07-08 17:30:06 | Authors: Demo