Couture

To násilí
páchané na duši,
když titulky na konci filmu
ustaví ji v rám.

Creation: 2014-03-31 00:00:00 | Authors: Demo