Krá-sa

Prázdná v pojmu
jsi přítomná
uprostřed shonu

Milost

Časově
provází mě
poblíž v skrytu

Věčnost

Děním lásky
je skutečný krásy prostor,
který jakoby nabízen
mi je za příbytek

Zpět

v prázdnotu upadá
intencí vstoupit a rozhlédnout se

Creation: 2012-08-23 00:00:00 | Authors: Demo