Chleba s máslem

'Cause why not. "Chleba s máslem": youtube it

Repository: https://bitbucket.org/Demo30/pribehochlebusmaslem

Příklad výstupu: Chleba s máslem, vygenerovaný text

Creation: 2018-09-30 12:16:25 | Authors: Demo