Úvody do světa IT (A), Večerní škola programování (B)

Základy (A)

A.1) první kapitola
 • úvod
 • bity, byty
 • číselné soustavy (decimální, binární, hexadecimální, base64)
 • znakové sady ASCII, ANSI, UTF
 • vektory, rastry, rozlišení, RGB[A] a jeho zápis v hexu
 • datové typy
A.2) druhá kapitola [update 2019-02-23]
 • data jako řetěz 0 a 1 zapisovaný nejčastěji dvojmístným hexem, protože ten se rovná 8b, tedy 1B
 • data na disku - soubory a jejich názvy
 • koncept formátu

  Čtěte dále

Creation: 2019-02-15 22:04:03 | Authors: Demo

Creation: 2018-09-30 12:16:25 | Authors: Demo

Generování docházkových listů a měsíčních výkazů [VBA] [Excel]

V případě, že jste masochisti, případně sadisti vůči vaší organizaci, můžete si stáhnout toto VBA Excelové řešení evidence docházek. Stáhne se soubor s makrem, přes který vedoucí zaměstnanec docházky spravuje. Odsud vygeneruje docházkové listy pro jednotlivé zaměstnance. Ti je plní, na konci měsíce odevzdají a vedoucí pracovník z těchto vygeneruje konečné výkazy. VBA kód je otevřený k modifikaci. Tohle je ČR, takže možná ještě píšete do papírů a tak lepší Excel než drátem do oka - možná.

ver. 2.0.1 [2018-04-25]
Ovládací soubor s makry

Creation: 2018-04-24 23:23:08 | Authors: Demo

Tokenizovatelný FlowDocument [WPF] [C#]

Snaha o rozšíření System.Windows.Documents.FlowDocument tak, aby bylo možné vkládat zástupné prvky (tokeny) a hromadně pak generovat dokumenty buď jako RTF nebo PDF se skutečnými hodnotami na místě tokenů. Jinými slovy uživatelsky přátelštější hromadná korespondence s napojením tokenů na databázi.

GUI editace je řešená nad System.Windows.Controls.RichTextBox. Export do PDF knihovnou MigraDoc (http://www.pdfsharp.net), kdy je však FlowDocument manuálně procházen a převáděn na MigraDoc objekty. Podpora tedy není plná, ale dostatečná pro základní použití. Příklad: rozložení na stránce je řešeno vložením objektu děděného z Table rozdělující stránku na tři sloupce...

Nejedná se o samostatný program, ale výsek z jiného. Jmenné prostředí Demos.Warden.StudyRelatedEntities představuje ORM cílové, konkrétní, zde nesouvisející, databáze.

Čtěte dále

Creation: 2018-04-23 23:50:03 | Authors: Demo