Úvody do světa IT (A), Večerní škola programování (B)

Základy (A)

A.1) první kapitola
 • úvod
 • bity, byty
 • číselné soustavy (decimální, binární, hexadecimální, base64)
 • znakové sady ASCII, ANSI, UTF
 • vektory, rastry, rozlišení, RGB[A] a jeho zápis v hexu
 • datové typy
A.2) druhá kapitola [update 2019-02-23]
 • data jako řetěz 0 a 1 zapisovaný nejčastěji dvojmístným hexem, protože ten se rovná 8b, tedy 1B
 • data na disku - soubory a jejich názvy
 • koncept formátu souborů
 • kategorizace formátů a detailnější představení těchto kategorií
 • vývoj formátů, komprese
A.3) třetí kapitola [update 2019-03-08]
 • výpočetní technika
 • základní komponenty a dvojice komponentů se shodnou podstatou: RAM-HDD/SSD, GPU-CPU
 • přechod od hardwaru k softwaru (BIOS > operační systém > jednotlivé programy)
 • MS-DOS, příkazový řádek a soubory typu .bat (batch files), základní instrukce
 • představení stroje typu "server" jakožto nám běžně známého počítače
A.4) čtvrtá kapitola [update 2019-03-17]
 • IT profese či ustáleně odlišené náplně práce
 • Výběr slavných osobností útvářejících svět IT
A.5) pátá kapitola [2019-03-17]
 • Internet a výběr témat s ním spjatých:
  • ip a MAC adresa
  • domény, hosting
  • protokoly
  • server-klient a request-response
  • World Wide Web (www) - 3 pilíře: HTTP, HTML, URL
  • frontend a backend, zařazení pojmů HTML, CSS, Javascript, PHP
  • cookies, cookies a reklamy

Zip s příklady (Lekce A):

Soubory s příklady ke stažení
 • BMP obrázek 4x4 pixelů k přednášce č. 2 (otevřít v hex editoru, viz níže, a porovnat s dokumentací formátu BMP)
 • soubory TXT < CSV < XML < HTML < RTF < DOCX jako textové soubory od prostého plaintextu, přes plaintext strukturovaný (CSV, XML, HTML) po přechod k binárnímu souboru (RTF) až po lidsky nepochopitelný DOCX (přednáška č. 2)
 • zatajené zipy: .docx, .kra a další (sazím na projekt photoshopu PSD třeba)
 • obrázek vnitřností PC k přednášce č. 3 (personal computer, výpočetní stroj typu velká krabice; komponenty shodné víceméně všem výpočetním strojům)


Teoreticko-praktický úvod do programování (B)

[2019-11-24] Na obsahu se pracuje

B.1) první kapitola
 • programování ve webovém prostředí
 • Deklarativní a imperativní paradigma v programování
 • známé programovací jazyky
 • podstata imperativního programování
 • jádrové a externí knihovny kódu
B.2) druhá kapitola
 • Datové typy
 • proměnné a reference
 • logické hodnoty true/false a jejich operátory
 • podmínka IF
 • cykly (for, while, [foreach])
B.3) třetí kapitola
 • Pojem dokumentace
 • funkce, procedury, metody a jejich parametry a argumenty
 • Princip definice kódu či hodnot na jednom místě
 • algoritmizace
B.4) čtvrtá kapitola (Objektově-orientované programování #1)
 • pojmy objekt a třída
 • deklarace tříd
 • instanciace nového objektu třídy
 • obsahy tříd (pole a metody)
 • konstruktor
B.5) pátá kapitola (Objektově-orientované programování #2)
 • klíčové slovo $this a jeho koncept
 • dynamická kontrola objektu jakožto objektu určité třídy
 • přístupové modifikátory (public/private)
 • objekt jako hodnota
B.6) šestá kapitola (Objektově-orientované programování #3)
 • rozhraní

Příklady z programování (Lekce B):

Programy, utilitky:
 • libovolný editor bytů souborů - zde představený hex editor (editace bytů pomocí zapisování čísel v hexadecimálním formátu) HxD (https://mh-nexus.de/en/hxd/)
 • libovolný editor plain textu: poznámkový blok ve Windows; Notepad++ (zná některé formáty jako například XML a podbarvuje části textu dle struktury, což napomáhá psaní a orientaci)
 • Malování (mspaint.exe) ve Windows jakožto základní editor obrázků pomocí zabarvování pixelů; Krita (https://krita.org/en/) jako opensource, uživatelsky přátelská, alternativa Photoshopu či jiného propracovanějšího grafického editoru
 • Audacity (https://www.audacityteam.org/): všestranný a lehko použitelný opensource zvukový editor
 • Blender 3D (https://www.blender.org/): volný (nikoli opensource) program na 3D modelování a animaci (profesionální úroveň)
 • Unity 3D (https://unity3d.com/): framework + IDE (volný, dokud nezačnete svým produktem vydělávat větší peníze) pro vytváření 3D, 2D, VR počítačových her
 • Total Commander (https://www.ghisler.com/) aka "ten ošklivý průzkumník": všestranný nástroj pro operace se soubory (umožňuje například hromadná přejmenování souborů včetně určité logiky)

Odkazy:
 • MIT Courseware (je to neuvěřitelné, ale chcete-li studovat na MIT a nepotřebujete z toho zrovna titul, moc tomu nebrání): a tady konkrétně úvod do programování [v Pythonu, ale o to tam nejde] Introduction to Computer Science and Programming in Python [není to nepochopitelné, ale spíše jen pro vážné zájemce]
 • Webové stránky typu Stack Exchange, zejména Stack Overflow (poradna a skladiště vyřešených problémů a nejasností v souvislosti s programováním) a Super User (jako Stack Overflow, ale se zaměřením na pokročilé uživatele výpočetní techniky)Nabídka témat (lekce B)
 • zatím neutříděná, možná, temata:
  • historické/základní a moderní běžně užívané programovací jazyky (názvy)
  • pojmy deklarativní a imperativní programovací jazyky
  • pojem turingovsky kompletního programovacího jazyka
  • pojmy syntax a sémantika
  • opensource a knihovny (koncept "na ramenech obrů" a nesmyslnost "from scratch")
  • algoritmizace (dětské hry), schematické zápisy, pseudokód (často užívané syntakční prvky)
  • princip definice funkce/hodnoty na jednom místě (také číselníky)
  • OOP vs procedurální spaghetti kód, statické vs volné typování
  • koncept zpětné kompatibility
  • koncept komplexity, big O
  • koncept hashe (model síta či filtru)
  • šifrování, šifrovaná konverzace (model dvou roztoků), https, privátní a veřejný klíč, certifikáty, podepsané soubory
  • synchronní a asynchronní funkce (AJAX)
  • dokumentace - kódu (komentáře a skutečné docs) + uživ
  • git, resp. version control system (vcs), diff (koncept; zachrána, verze, spolupráce)
  • beta verze, testování, profilery, webové analytiky

SQL?

Creation: 2019-02-15 22:04:03 | Authors: Demo